Undermeny

Belkyra

Belkyra (deoxicholsyra injektion) för behandling mot dubbelhaka

Belkyra,  är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan.

Vad är Belkyra?

  • En icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling
  • Individuellt anpassad injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan.
  • De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter 2 – 4  behandlingstillfällen
  • 15–20 minuter per behandling. Inget kirurgiskt ingrepp krävs.
  • En icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling.

Vem är lämplig kandidat för behandling med Belkyra?

För vuxna som påverkas psykiskt av måttlig till uttalad submental fettansamling (dubbelhaka) är Belkyra det första icke-invasiva injicerbara läkemedlet mot dubbelhaka. Belkyra förstör fettceller under hakan, vilket kan ge en förbättrad hakprofil.

 

I två studier, en som gjorts i Nordamerika och en som gjorts i EU uppgav 69,1% respektive 65,4% av patienterna som fått Belkyra att de var ”ytterst nöjd”, ”nöjd” eller ”ganska nöjd” på Subject Self Rating Scale [SSRS] 12 veckor efter sista behandling. Mot placebo som var 30.5% p<0.001 respektive 29.0% p<0.001.

Efter behandling med Belkyra uppgav patienterna att de hade fått bättre självförtroende, och att de kände sig gladare och yngre, tack vare hakans profil.