Undermeny

Kronisk Migrän

Kronisk migrän

  • Kronisk huvudvärk är ett omfattande medicinskt problem och våra behandlingsmöjligheter är otillräckliga. I Sverige räknar vid med att ca 3 % av befolkningen lider av kronisk migrän och för många innebär detta förutom ett omfattande lidande även nedsatt livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga.

 100_img1

  • De vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk är spänningshuvudvärk och migrän, var för sig eller i kombination. Vid båda dessa typer av huvudvärk beror kroniska besvär på att man utvecklar en överkänslighet mot muskelspänning och mot de ämnen som kroppen frisätter vid muskelspänning.

 

  • Vuxna som lider av kronisk migrän (huvudvärk i minst 15 dagar per månad, varav minst åtta dagar med migrän) och som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel kan må avsevärt bättre med behandlig av Botulinumtoxin.

 

  • Botoxbehandling är lämplig att prova när inte annan förebyggande behandling haft tillräcklig effekt. Behandlingseffekten brukar märkas inom en vecka och är som regel störst efter 4-6 veckor. Patienten bör erhålla minst 2 – 3 behandlingar innan effekten kan utvärderas.

 300_main_img

  • Behandlingen brukar ha effekt cirka 3 månader och behöver sedan upprepas.

 

  • Annan förebyggande behandling och behandling vid huvudvärksattacker kan fortgå som vanligt.

 

  • Botoxbehandling innebär att du får injektioner runt huvudet och i nacken, behandling sker var 12:e vecka.

 

  • Botox blev godkänt som symtomatisk behandling i november 2011 (huvudvärk i minst 15 dagar per månad, varav minst åtta dagar med migrän). Behandlingen har få biverkningar och känns därför inte av de dagar du inte har migrän.