Tatueringsborttagning

Tatueringar är populärare än någonsin.

De allra flesta är glada och stolta över sina tatueringar, men vissa är ledsna. Man kan ångra motivet, vad som står i tatueringen, tatueringen blev inte som man tänkt sig.

Då har man ett problem.

Tatueringar är i princip permanenta.

Men det finns hopp!

Tack vara den snabba utvecklingen av laserteknologin kan man i dag ofta ta bort flera av de vanligaste färgerna som används vid tatueringsborttagning.

Men det finns ingen garanti för att allt går bort!

Lättast att ta bort är svarta, gamla, icke professionella tatueringar.

Vissa metallfärgtatueringar går inte att ta bort med laser.

Så har man en tatuering man önskar ta bort måste man gå till en klinik för bedömning.

tatooo

Vilken laser ska man använda vid tatueringsborttagning?

Q-switched Nd:YAG laser.

Den sänder ut laserljus i så korta pulser att tatueringspigmentet slås sönder och transporteras bort av kroppen själv.

Man får räkna med flera behandlingar med 6-8 veckor mellan varje behandling om man endast använder Q-switched laser. Men vid att kombinera olika lasertekniker kan denna tid reduceras avsevärd.

Spelar det någon roll vilken Q-switched Nd:YAG laser som används för tatueringsborttagning?

Det är två viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller kvaliteten på Q-switched Nd:YAG lasrar.

1 Energin. Lasern måste vara tillräckligt stark och kunde avge laserenergin tillräckligt snabbt.

2 Energin måste avges med samma styrka över hela behandlingsområdet.

Tatuering

Början på en behandling.

 

Det är myndigheternas experter som gått genom den kompetens som man tycker en behandlare ska ha och kommit fram till att inga andra än hudläkare har tillräcklig kompetens till detta.

Detta för att säkra att patienterna får optimal vård och förskonas för lycksökare. Detta är självklart lika viktigt i Sverige som Danmark.

Så ta reda på vilken kompetens som finns på den klinik du söker!

R20 metoden

Om man vill att tatueringen ska försvinna snabbare kan man använda sig av R20 metoden. Den går ut på att man behandlar tatueringen 2 – 4 gånger samma dag. Mellan varje behandling går det ca 20 minuter.