Bröstförstoring

Bröstförstoring med hjälp av fettsugning WAL

WAL (Water Assisted Liposuction) eller på svenska – vattenassisterad fettsugning – är en ny metod för att avlägsna envisa fettdepåer från kroppen. WAL-tekniken skiljer sig från anda metoder för fettsugning där man antingen använder fysisk kraft eller uppvärmning av vävnaden för att få loss fettcellerna. Istället används vattentryck. Vid fettsugning med WAL låter man en en trycksatt vattenstråle gå före sugen i fettlagret. Vattentrycket får fettstrukturerna att lösas upp så att fettcellerna enkelt följer med in i sugen.

Vattentryckstekniken innebär att vävnaden kan behandlas varsamt vilket i sin tur innebär stora fördelar i form av mindre blödning, kortare “nedtid” efter ingreppet och mindre obehag.

På grund av den varsamma hanteringen av fettvävnaden är en stor del av de avlägsnade fettcellerna i mycket gott skick när de kommer ut. Detta innebär att de kan återanvändas på andra platser i kroppen där de gör bättre nytta. Exempelvis kan fettceller som utvunnits med WAL injiceras i ansiktet, brösten eller andra delar av kroppen där man vill öka volymen och fylligheten.

Att flytta fett från ett ställe på kroppen till ett annat är ingen nyhet inom den estetiska kirurgin. Problemet har dock alltid varit att få fettcellerna att överleva på den nya platsen och på så sätt uppnå en permanent förändring. Att utvinna transplanterbara fettceller med hjälp av WAL har dock visat sig mycket effektivt eftersom fettceller som mår bra överlever i högre grad än de som utvunnits med mindre varsamma tekniker.

WAL är således en mycket intressant metod för att avlägsna fett, inte minst för den som samtidigt och på ett naturligt vis även vill öka på fylligheten i andra delar av kroppen.